Ik ben (niet zo) anders dan jij

groupofkids

Alle kamers in huis in dezelfde kleur geschilderd, alle auto's hetzelfde model en iedereen elke dag dezelfde kleren aan. Waarschijnlijk zou vrijwel iedereen het erover eens zijn dat het op die manier maar een saaie boel worden. De wereld is gewoon veel leuker en interessanter, wanneer er ruimte is voor variatie en ieders verschillende smaak. Gek genoeg zijn er echter ook veel mensen die niet zo ruimdenkend zijn wanneer het gaat over de verschillen tussen mensen. Die zouden liever zien dat iedereen zo zou zijn als zij. Maar zou dat niet net zo saai zijn als in de voorbeelden van het huis, de auto's en de kleren? En daarnaast, zijn we nu écht zo verschillend of lijken we eigenlijk meer op elkaar dan we denken? 

Deze maand is ons thema ‘Ik ben (niet zo) anders dan jij’ waarin we aandacht besteden aan diversiteit in de breedste zin van het woord. Op onze website en Facebookpagina vertellen we je er meer over. Daarnaast zijn er deze maand weer een aantal landelijke themaweken en -dagen die we graag met je delen.
 

Iedereen heeft vooroordelen

Het is volkomen normaal om een beetje huiverig te zijn voor het onbekende. Voor mensen die je niet kent, die er anders uitzien of een andere taal spreken dan jij. Je weet per slot van rekening niet of je die ander wel kunt vertrouwen. Helaas maken we daarbij vaak de denkfout dat alleen de mensen die ‘hetzelfde’ zijn als jij, betrouwbaar zijn en alle anderen niet. Dat noemen we een vooroordeel. Iedereen heeft ze (bewust of onbewust) en dat is op zich niet erg. Maar je kunt er wel voor kiezen om je niet te laten leiden door je vooroordelen. Want door mensen die ‘anders’ zijn, altijd buiten te sluiten, zul je nooit ontdekken of dat natuurlijke wantrouwen wel echt nodig is. 
 

Leren van elkaars unieke kwaliteiten

Iedereen is anders, uniek en bijzonder. De een blinkt uit in iets waar de ander ontzettend slecht in is, terwijl die persoon weer heel goed is in iets anders. Juist die verschillen stellen ons in staat elkaar te helpen en van elkaar te leren. Door open te staan voor elkaars unieke kwaliteiten en niet steeds te focussen op de verschillen, krijg je waardering voor een ander en verdwijnt de angst voor het onbekende. Neem zelf eens het initiatief om in gesprek te gaan met mensen die je normaal niet zo snel zou aanspreken en ontdek of je vooroordelen wel kloppen. 
 

Geef het goede voorbeeld

Ook je kinderen hebben er baat bij om te zien dat jij open staat voor anderen. Jouw gedrag is namelijk hun maatstaf voor de manier waarop ze de wereld om zich heen beoordelen of veroordelen. Wanneer ze zien en horen dat jij er vanuit gaat dat mensen met een andere (etnische) achtergrond altijd gevaarlijk, onbetrouwbaar, lui of onbeschoft zijn, zullen zij dat als waarheid aannemen en zelf ook op die manier gaan kijken naar die mensen. Zo ontstaat er een nieuwe generatie mensen met angst en vooroordelen over het onbekende. Je gunt je kinderen natuurlijk een leven waarin ze veel vrienden hebben en ook later, wanneer ze volwassen zijn, op goede voet staan met hun collega’s, buren en andere mensen. Geef ze daarom nu al een goede start door zelf het goede voorbeeld te geven.