Opvoedstijlen; wat ben jij voor ouder?

Opvoedstijlen

Waarschijnlijk sta je ‘s ochtends niet op met de gedachte “Vandaag ga ik een autoritaire opvoedstijl hanteren ten aanzien van mijn dochter.” Wat voor soort ouder je bent, is grotendeels afhankelijk van hoe je vroeger zelf bent opgevoed en voor een deel van de opvattingen die je daarna hebt opgedaan. 

Toch heb je vaak onbewust een voorkeursstijl waarmee je de opvoeding van je kind aangaat. Grofweg ingedeeld zijn er vier herkenbare stijlen:

  • autoritair
  • autoritatief
  • permessief
  • verwaarlozend

Autoritair

De ouder is de beslissingnemer en leidinggevende persoon. De ouder bepaalt de regels en het kind heeft zich hier aan te houden. Het niet opvolgen van de regels leidt tot straf.

Autoritatief

Of wel ‘gematigd democratisch’. Er zijn zeker regels, maar de ouder houdt daarbij rekening met de wensen en behoeftes van het kind. De ouder is in basis leidend, maar de mening van het kind wordt wel geraadpleegd. De ontwikkeling van het kind staat voorop, niet de autoriteit van de ouder. Het niet volgen van de regels of leiding leidt wel tot consequenties maar doorgaans is dit meer gericht op het leren kennen van die consequenties, dan dat ze een bestraffend effect moeten hebben.

Permessief

Ook wel ‘laissez-faire’ oftewel ‘laat maar gaan’ genoemd. De ouder laat het kind zeer vrij om zelf alles te ervaren. Er zijn weinig tot geen regels. De verhouding tussen ouder en kind is gelijkwaardig. Elke beslissing wordt in overleg tussen ouder en kind genomen. De ouder zal conflict met het kind proberen te voorkomen. Aangezien er geen regels zijn, is er ook geen straf of correctie

Verwaarlozend

De ouder geeft het geen geen leiding of regels, maar ook geen steun, sturing, genegenheid of bescherming. De ouder laat het kind feitelijk aan zijn of haar lot over. 

De voor- en de nadelen

Op de laatste na, heeft elke stijl een aantal voor- en nadelen ten aanzien van de ontwikkeling van het kind. De autoritaire stijl biedt een kind veel duidelijkheid maar kan het kind ook de kans ontnemen zelfstandig dingen te ontdekken. De permessieve stijl geeft het kind veel vrijheid om zichzelf te zijn en zelfstandig dingen te ontdekken, maar het leert een kind niet om met andermans grenzen of met conflicten om te gaan. De autoritatieve stijl biedt over het algemeen het beste van twee werelden. Enige nadeel is dat deze manier van opvoeden doorgaans meer tijd en energie van de ouders vergt dan de andere stijlen. 

In welke herken jij jezelf het meest?