Spelenderwijs bouwen aan zelfvertrouwen

Spelenderwijs bouwen aan zelfvertrouwen

Het ene kind is het andere niet, maar als ouder wil je toch dat ieder kind lekker in zijn of haar vel zit. Niet alleen fysiek maar ook mentaal. Dat laatste wil zeggen dat je kind zich zelfverzekerd voelt en vertrouwen heeft in zijn eigen kunnen. Het durft trots te zijn op zichzelf en voor zichzelf op te komen.

Om je kinderen dit mee te geven, geef je ze complimenten en laat je ze weten dat je vertrouwen in ze hebt en trots op ze bent. Maar zelfvertrouwen komt, zoals het woord al zegt, uit henzelf. Ze moeten het opbouwen door te ervaren dat ze sterk zijn en de kracht hebben om hun doelen te bereiken. Heel veel van dit soort ervaringen doen ze op door te spelen. Met deze spelletjes kun je je kind een flinke dosis zelfvertrouwen meegeven. 

 

Touwtrekken

Aantal spelers: 2 - 10
Geschikt voor leeftijd: 4-99 (maar wel per leeftijdsgroep aan elkaar gematcht)
Nodig: Stevig touw
Hoe: Zet een paar kinderen aan de ene kant van het touw en een paar aan de andere kant. Zet op de vloer een streep precies in het midden. Welk team trekt het andere team als eerste over de streep?
Bouwt aan: vertrouwen in fysieke kracht

 

Blindemannetje

Aantal spelers: 2 - 10
Geschikt voor leeftijd: alle leeftijden
Nodig: Blinddoek
Hoe: Een kind krijgt de blinddoek om. De anderen zoeken een plekje in de ruimte. Zij maken af en toe zachte geluidjes. Kan de blindeman alle kinderen in de ruimte vinden?
Bouwt aan: lef, vertrouwen op zintuigen, doorzettingsvermogen 

 

Puzzels

Aantal spelers: 1 - 2
Geschikt voor leeftijd: alle leeftijden (puzzel passend bij leeftijd)
Nodig: Puzzel, tafel
Hoe: Leg alle puzzelstukjes met de afbeelding naar boven op tafel. Zoek eerst de hoekjes, dan de randjes en daarna de rest.
Bouwt aan: vermogen het juiste antwoord of oplossing te zoeken. 

 

Jenga

Aantal spelers: 2-4
Geschikt voor leeftijd: 6-99 
Nodig: Jenga (te koop online en in speelgoedwinkels)
Hoe: Maak een toren van lagen blokjes door steeds 3 naast elkaar en de volgende laag er haaks bovenop te leggen. Iedere speler mag om de beurt voorzichtig een blokje wegpakken- of duwen maar niet van de bovenste laag. Degene die de toren laat omvallen verliest.
Bouwt aan: vermogen om vooruit te denken en risico’s te nemen

 

​​Spiegel jezelf-spel

Aantal spelers: 1-30
Geschikt voor leeftijd: 8-88
Nodig: Spiegel Jezelf-spel (te koop online of de betere spellenwinkels)
Hoe: Het spel bevat kaartjes met daarop allerlei persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten. Er zijn 4 spelvariaties die op de doos beschreven staan.
Bouwt aan: zelfkennis, een positief zelfbeeld, jezelf en anderen waarderen

 

Commando

Aantal spelers: 2 - 30
Geschikt voor leeftijd: 8-99
Nodig: niets
Hoe: Spreek met elkaar een aantal commando’s af zoals: ‘pinkelen’, ‘hol’, ‘bol’, ‘plat’ en ‘staan’ en welke beweging daarbij hoort. De leider bepaalt wat de rest moet doen. De anderen mogen het commando alleen uitvoeren wanneer de leider voorafgaand aan het commando het woord ‘commando’ heeft gebruikt. Bij commando ‘pinkelen’, tikt de rest met zijn pinken op de knieën of de tafel. Als de leider vervolgens zegt: “PLAT”, dan zijn spelers die de handen plat op de benen of tafel leggen ‘af’ (er is immers geen “commando” voorgezegd). Hoe beter iedereen de commando’s kent, hoe sneller de commando’s gegeven kunnen worden.
Bouwt aan: leiding geven, samenwerken

Hulp nodig of vragen?