Kinderen vinden steun van ouders het belangrijkst!

mother

30 januari 2018

Van de kinderen die in een jeugdzorginstelling woont, vindt 79 procent dat hun vader of moeder er altijd voor hen is. Dit blijkt uit onderzoek van stichting Het vergeten kind.

De stichting vroeg aan 338 kinderen hoeveel steun zij ervaren van ouders, familieleden en vrienden. Van deze kinderen uit multiprobleemgezinnen woont ongeveer een derde in een jeugdzorginstelling en de helft thuis. Van de kinderen die niet thuis wonen is het contact met de ouders niet altijd stabiel. Maar de ouders blijven wel het belangrijkst voor hen. Van de thuiswonende kinderen heeft 96 procent het gevoel dat hun vader of moeder er altijd voor hen is.

Het vergeten kind heeft ook zes groepsgesprekken gevoerd met 29 kinderen, tussen de 11 en 20 jaar, die wonen in een jeugdzorgvoorziening of een COA-locatie. De kinderen voelen zich geholpen als er met aandacht naar hen wordt geluisterd. Ze kunnen hun verhaal niet altijd kwijt bij hulpverleners, omdat zij niet altijd beschikbaar zijn. Ook vinden zij het belangrijk dat volwassenen hen vertrouwen geven en hen het gevoel geven er altijd te zullen zijn.

Bron: Het vergeten kind